ອັດຕະໂນມັດ Nucleic Acid Extractor

  • ຊື່ຜະລິດຕະພັນ